Жешівський університетЖешівский університет— один з найбільших навчальних закладів в Південно-Східній Польщі та найбільший в Підкарпатському воєводстві. Створений Університет у 2001 році. Зараз у ньому навчається 22000 студентів за програмами трьох освітніх рівнів – «бакалавр» (3 або 3,5 роки навчання, залежно від напряму підготовки), «магістр» (1,5 або 2 роки навчання в залежності від напряму підготовки) та «доктор філософії» (4 роки навчання). У навчальному процесі задіяно близько 2000 професорів, докторів наук та викладачів.

Викладачі та студенти Університету беруть активну участь в наукових дослідженнях, конференціях, семінарах. Завдяки програмі Erasmus, студенти Університету залучаються до міжнародного студентського обміну.

В Університеті працюють власні гуртожитки, Товариство студентського самоврядування, Студенський парламент, Бюро кар’єр, видається університетська газета.

Напрями підготовки:

Архітектура
Біологія
Охорона навколишнього середовища
Відновлювальні джерела енергії
Землеробство
Біотехнології
Економіка
Англійська філологія
Німецька філологія
Польська філологія
Фізика
Технічна фізика
Інформатика
Інформатика та економетрія
Інженерія матеріалів
Математика
Мехатроніка
Діагностичні системи в медициніМедицина
Фізіотерапія
Охорона здоров’я
Акушерство
Музика
Мистецтво
Педагогіка
Право (5-річна цілісна магістратура)
Європеїстика
Адміністрація
Політологія
Соціологія
Історія
Археологія
Філософія
Фізичне виховання

Вартість навчання:
Реєстраційний збір 200 євро.
Вартість навчання 2000 євро за один рік.
Власники Карти Поляка навчаються безкоштовно.