Політехнічний університет ім. І.Лукасєвіча у ЖешовіПолітехнічний університет у Жешові (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) названо на честь відомого вченого, винахідника гасової лампи та засновника першої промислової розробки нафти у світі Ігнація Лукасєвича. Цей державний технічний ВНЗ було засновано у 1951 р. Згідно з рейтингом “Perspektywa 2015”, Політехнічний університет у Жешові займає 13 місце серед польських технічних вищих навчальних закладів, а згідно зі світовим рейтингом вищих навчальних закладів Webometrics Ranking of World Universities він займає 960 місце серед технічних університетів усього світу.

У Політехнічному університеті у Жешові навчається понад 18 000 студентів, а викладацький колектив сягає понад 1500 досвідчених педагогів, з яких 750 – науковці, професори, доктори наук. Факультет машинобудування, авіації та космонавтики Жешовського політехнічного університету – єдиний в Польській республіці, де з 1976 року ведеться підготовка пілотів цивільної авіації. Пілоти-випускники отримують диплом MSc in Aeronautical Engineering та ліцензію 2ого класу (CPL).

Студенти Політехнічного університету мають можливість займатися науковими дослідженнями у добре обладнаних лабораторіях, брати участь у міжнародних наукових проектах та конференціях. Завдяки програмі міжнародного студентського обміну Erasmus, студенти політехніки можуть проходити частину навчання або практики у закордонних ВНЗ, або на великих закордонних підприємствах, наприклад, UTC, Aerospace Systems.

Потужна інформаційна інфраструктура університету, сучасні лабораторії, наукові гуртки різних напрямків, спортивний комплекс, величезна наукова бібліотека, високий рівень викладання – все це робить Жешівський політехнічний університет ім. Ігнація Лукасевича одним з найбільш престижних та популярних технічних університетів у Польщі та Східній Європі.

Університет здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» на 6 факультетах:
• Будівництва та інженерної екології
• Машинобудування, авіації та космонавтики
• Хімічному факультеті
• електротехніки та інформатики
• Математики та прикладної фізики
• Менеджменту

Напрями підготовки:

Архітектура
Будівництво
Охорона навколишнього середовища
Інженерія навколишнього середовища
Механіка і будова машин
Управління та інженерія продукції
Авіація
Космонавтика
Мехатроніка
Транспорт
Інженерія матеріалів
Біотехнології
Хімія
Електротехніка
Інформатика
Електроніка
Енергетика
Автоматика і робототехнік
Медична інженерія
Математика
Фінанси
Бухгалтерський облік
Логістика
Менеджмент

Вартість навчання:
Реєстраційний збір 200 євро
Навчання 2000 євро за 1 рік навчання