Вища школа інформаційних технологій та менеджменту в Жешові

Створено у 1996 році.

Сьогодні в Університеті iнформаційних технологій та менеджменту навчається близько 8 тисяч студентів на 13 напрямах підготовки. Рівень навчання, інфраструктура і технології, які використовуються в Університеті, відносяться до найсучасніших у Польщі та Європі. Про престиж УІТМ свідчить його високе місце серед недержавних вищих навчальних закладів міжнародного класу та перші місця в загальнопольських рейтингах. Також, згідно з рейтингом провідного освітнього журналу „Персективи”, Університет займає 2 місце у категорії "багатокультурність студентського середовища".

Університет здійснює підготовку студентів за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр», а також забезпечує можливість навчання студентів англійською мовою за окремими напрямами підготовки.

Завдяки участі Університету у міжнародній програмі обміну Erasmus, студенти мають можливість навчання у ВНЗ Німеччини, Італії, Австрії, Туреччини, Індії, Данії та інших країн.

На час навчання, студенти забезпечуються місцями у гуртожитках Університету.

Сьогодні в Університеті навчається близько 800 студентів з України.

Напрями підготовки:

Кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
Англійська філологія
Англійська філологія з китайською мовою
Логістика
• Tранспорт та експедиція товару
• Iнформатика в логістичних системах
Інформатика
• Програмування – спеціальність від 1-го семестру
• Телеінформатика
• Графіка та комп΄ютерна анімація
• Мобільні технології в Інтернеті
Економіка
• Міжнародна економіка - спеціальність від 1-го семестру
• Управління бізнесом в мережі
• Торгiвля та маркетинг
• Менеджмент в бізнесі
Менеджмент
• Менеджмент фірми
• Міжнародний менеджмент
Управління
• е-управління та економіка
• Бізнес-адміністрування в ЄС та Україні
• Управління безпекою і гігієною праці
• Управління персоналом
Туризм
Журналістика
Комп`ютерна графіка
Внутрішня безпека
• Безпека та оборона держави
• Безпека і громадський порядок
• Управління кризовими ситуаціями
• Кримінологія та криміналістика
• Охорона секретної інформації
Фінанси
Бухгалтерський облік
Охорона здоров’я
Косметологія
Дієтологія
Фізіотерапія

Навчання англійською мовою
Логістика транспорту
Менеджмент в авіації
Міжнародний менеджмент

Освітній рівень «магістр»
Адміністрація
Внутрішня безпека
Журналістика
Економіка
Фізіотерапія
Інформатика

Вартість навчання:
Реєстраційний внесок 400 злотих.
Вартість навчання – інформація оновлюється