Варшавська школа управління – Вища школаВаршавська школа управління – Вища школа – це недержавний вищий навчальний заклад, що проводить підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр (3 роки навчання) та магістр (2 роки навчання).

Розподіл за напрямами підготовки відбувається в кінці другого року навчання (4-й семестр). У шостому семестрі студенти проходять виробничу практику в провідних польських компаніях. На перших заняттях з кожного предмету студенти отримують навчальні програми, в яких зазначаються:
- мета (обсяг знань та вмінь, які повинен опанувати студент в межах предмету, який вивчається).
- зміст предмету.
- методика проведення лекційних та практичних занять, рекомендації з вивчення предмету, джерела інформації та література).
- вимоги щодо проведення заліків та екзаменів.

Напрями підготовки:

Управління підприємством
Управління якістю
Управління фінансами
Управління персоналом
Маркетинг
Управління офісом

Вартість навчання:
Одноразовий реєстраційний збір – 300 злотих.
Вартість навчання – 4800 злотих за один навчальний рік.